Finnskoglaft - Håndlaft etter de gode gamle tradisjoner

Velkommen til startsiden for håndlafting


 
 

I en tid hvor stadig flere blir miljøbevisst, er lafta hus med sin eldgamle tradisjon et vesentlig bidrag i riktig retning. Et laftet hus puster i motsetning til hus i bindingsverk. Dette medfører en merkbart bedre kvalitet på inneklimaet enn i tradisjonelle boliger. Åpne løsninger og røstet himling bidrar også til å gi bygget en følelse av luft og romslighet.

Derfor er det ikke bare hytter, men også boliger som produseres i håndlaftet tømmer. Mulighetene er nærmest ubegrenset hva gjelder utforming og design. Du får en bolig som holder i generasjoner og bare øker i verdi.

 

Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven av 1997 åpner for bruk og oppføring av laftede tømmerhus. Tømmerhusets unike egenskaper er blitt vurdert, og tradisjonen ønskes holdt ved like. Isolasjonsverdier av våre tømmerhus er godkjent av myndighetene både som hytte og bolig. Dette omhandles i temaretledningen "Tømmerhus - energi og miljø" fra Statens Byggtekniske Etat.


Det er du som er sjefen!

Hos oss så er det kunden som bestemmer. Vi produserer det du vil ha, enten har du egne tegninger eller så utformer vi dem sammen med deg. Selvsagt kan du også finne din favoritt blant våre ferdige modeller.

Gå til vårt bildegalleri for å se eksempler.


 
 
Finnskoglaft.no, Øiermoen, 2218 Lundersæter - email: info@finnskoglaft.no - tel.: +47 924 95 006